User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:metlex_forprosjekt

MetLex forprosjekt

I forprosjeketet vil vi utforske hvordan MediaWiki kan brukes til MetLex, samt hvilke oppgaver som skal løses i prosjektet og hvilke ressurser vi trenger til dette.

Vi går ikke videre med en løsning basert på Idium nå, men vil vurdere dette på nytt, dersom forprosjektet avdekker at MediaWiki ikke kan brukes likevel.

Tid og ressurser

Varighet:
Forprosjektet går over to uker: 31. oktober-14. november 2008.

Deltakere:
Therese Gruehagen (infoseksjonen)
Jan Ivar Pladsen (IT-utvikling)
Thomas Malt (IT-utvikling)

Tilleggsressurser:
Camilla Husum Vold (kartlegge serverbehov og drift)
Arne Svennevik (4 timer uttesteing av MediaWiki)

Avklaringer i forprosjektet

Avklaring Stikkord Hvem
Prosjektorganisering
Overordnet framdriftsplan Med delmål Alle
Ressursbehov Hvem, roller, ansvar. Alle
Driftsrutiner Støtte fra IT, tilgjengelighet og oppetid
Tilstanden til MetLex i dag Mengde, innhold. Thomas
Rettigheter og innstillinger MediaWiki Skrivetilgang etc. Arne
Oppgaveliste MetLex Teknisk og innhold Alle
metno/metlex_forprosjekt.txt · Last modified: 2008-11-10 21:35:10 by thereseig