User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:hva_er_en_kommunikasjonsstrategi

Hva er en kommunikasjonsstrategi

En strategisk kommunikasjonsplan skal vise hvordan met.no kan bruke kommunikasjon for å nå sine mål over en tidsperiode og komme nærmere sitt overordnede mål: Meteorologisk institutt skal bidra til å sikre liv og verdier, til planlegging og til vern av miljøet. Meteorologisk institutt har pekt ut fem satsningsområder i sin Strategisk plan 2011 – 2016 som skal støtte opp under hovedmålet:

  • Varslingstjenesten
  • Nordområdene
  • Klimascenarier og –tilpasning
  • Maritime varslinger
  • Organisasjon og ledelse

I kommunikasjonsplanleggingen må vi ta hensyn til at kommunikasjon bare er ett av flere virkemidler som kan tas i bruk for å nå met.nos mål.

En strategi består av tre hovedelementer. Det første er utgangspunktet, der vi er i dag, det andre er målet, der vi ønsker å være og det tredje er strategien, de veivalg vi må ta for å komme fra der vi er til der vi ønsker oss. Vi ønsker at arbeidsgruppen skal være med å prioritere hvilke strategiske kommunikasjonsområder som skal settes i fokus i 2012-2013.

Kommunikasjonsstrategien suppleres av konkrete handlingsplaner, som er koordinert med strategisk plan og virksomhetsplan.

Hvorfor en kommunikasjonsstrategi for met.no?

Kommunikasjon skaper verdi for met.no og er en forutsetning for at vi kan oppfylle vårt hovedoppdrag: ”Meteorologisk institutt skal bidra til å sikre liv og verdier, til planlegging og til vern av miljøet”. Hele organisasjonen har et kommunikasjonsansvar. Jo flere som forholder seg til og drøfter kommunikasjonsutfordringer, jo bedre kan vi løse oppdraget vårt.

Denne strategien skal vise hvordan kommunikasjon skal bidra til å nå Meteorologisk institutt sine strategiske mål. Det er mye å hente for met.no å ha en kommunikasjonsstrategi hvor vi tenker langsiktig, slik at det kan komme ut klare prioriteringer, retning og mål for kommunikasjonen. Vi er en etat som har en plass på omdømmetoppen, men vi må ta inn over oss at samfunnet, medievirkeligheten og teknologien er i endring. Dette gir oss utfordringer også i vår kommunikasjon med hverandre og omverden. Strategien skal gjøre at vi tilpasser oss og utnytter disse endringene.

Visjon for kommunikasjonen på met.no

Vi legger til grunn at toveis kommunikasjon gir de beste forutsetningene for en god intern og ekstern kommunikasjon. Vi skal løse våre oppgaver i dialog med brukere, samarbeidspartnere, kunder og ansatte.

metno/hva_er_en_kommunikasjonsstrategi.txt · Last modified: 2011-05-20 11:50:20 by kristing