User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:automatisert_migrering_og_vasking

Automatisert migrering og vasking

Vi mener det er hensiktsmessig å bruke noe ressurser på å automatisere så mye som mulig av migreringen fra gamle MetLex til ny løsning. Dette arbeidet bør inkludere:

  • tolking av innhold og struktur i gamle metlex.
  • vasking av data, inkludert bevaring av lenker til artikler og bilder.
  • import i nye metlex.

Å migrere og vaske tekst er arbeidsoppgaver som, hvis det blir utført manuelt, vil være unødvendig arbeidskrevende og ensformig. Noe bruke av tid på automatisering vil kunne forenkle etterarbeidet med MetLex betydelig.

Kravtabell for migrering og vasking

Nr. Krav Beskrivelse
K.1 Eksisterende metlex skal leses inn og alle oppslagsord skal fanges opp
K.2 Alle bilder skal registreres, og legges inn i ny løsning
K.3 Bilder med samme filnavn må ikke overskrives
K.4 Artikler, bilder og lenker mellom artikler skal lastes inn i den nye løsningen
K.5 Bør Alle lenker skal taes vare på

Arbeidsoppgaveliste (WBS) for migrering og vasking av metlex

Nr. Beskrivelse Estimat
A.1 Få kopi av eksisterende metlex 1 time
A.2 Skrive parser som leser inn og tolker strukturen i alle filer 3 dager
A.3 Gjøre ferdig parser slik at de forskjellige artikkelelementene blir gjenkjent, og lenker og bilder blir tatt vare på 3d
A.4 Lag datastruktur som tar vare på informasjonen 3 dager

Usikkerhetsmomenter

Nr. Beskrivelse Tiltak
R.1 Hvor arbeidskrevende er det å automatisere innlasting i MediaWiki? Undersøke Mediawiki
R.2
metno/automatisert_migrering_og_vasking.txt · Last modified: 2008-11-06 13:24:42 by thomasm