User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:alt_om_retro.met.no

Alt om retro.met.no

retro.met.no er de gamle nettsidene til Meteorologisk institutt. Siden skal avsluttes så snart innholdet er flyttet til andre sider som met.no, yr.no og nye MetLex.

Omdirigeringer fra retro.met.no

Når bit for bit flyttes over til andre nettsider, legges det inn automatiske omdirigeringer (redirects) slik av brukerne ikke skal få feilmeldinger.

metno/alt_om_retro.met.no.txt · Last modified: 2009-03-23 08:10:11 by thereseig