User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:2009-10-09_referat_fra_seksjonsmote

Referat fra seksjonsmøte 9. oktober 2009

Tilstede: Kjell-Gunnar, Therese, Heidi og Kristin (referat: Therese)

1. Orientering om pågående saker

Alle informerte om hva de jobber med nå. (alt refereres ikke, kun slikt som kan være interessant for et referat)

Heidi:

 • Flyvær: Fornyet avtale med Avinor i havn (gjelder til 2012). met.no har “enerett og plikt” til å drive flyværvarsling, og med mulighet til å trekke inn underleverandører.
 • Budsjett 2011/Virksomhetsplan 2010/Strategisk plan/PROFF2: Arbeidet går sin gang.
 • Økonomisjef: 18 søkere og mange godt kvalifiserte. Intervjuer er i gang.
 • yr.no-kurs: Tom Arne Pettersen på Andøya drar i gang kurs for alle på Andøya på nyåret!
 • Diplom: Kommer på 100-120' og ObsDiv bidrar med 50'.
 • Historiebok 2015: Historisk institutt tar jobben.
 • Radar Stad: Åpning planlegges til 28. oktober, men er ikke endelig bestemt.
 • Møter/reiser: Ikke referert, sjekk Heidis kalender i Zimbra.

Kjell-Gunnar:

 • Nimbus nr. 3 er akkurat kommet ut.
 • Arbeidet med neste nummer er alt i gang.
 • Tar noe fri framover.

Kristin: Først om nybygget:

 • Rolleavklaring: Kristin er informasjonskoordinator, men flere fra info bidrar.
 • Statusmøte By- og boligutst.: Fakaark og powerpoint-presentasjon godt mottatt og blir lagt ut på nettet NAL Ecobox + hos Plan og bygningsetaten.
 • Frokostmøtet Brød og miljø 7. oktober: Ståle flink til å presentere. God mottakelse (ref. Innblikk)
 • Grunnstein: met.no leder arrangementet som er rettet mot presse. Gunstig om det kan skje rett før klimatoppmøtet i København i desember. Jobbes for å få Jens Stoltenberg til å komme. Hvordan skal en grunnstein se ut?
 • Fagarrangementer: Idé om å ha arrangementer retta mot arkitekter underveis i byggingen.
 • Schrödingers katt: Sjekker om byggeprosjektet er interessant for dem. Kristin fikk ansvar for å ta kontakt.
 • Utsmykning fasade/formidlingspunkt i foajé: Begge vil bli lagt ut på Doffin med konkurranse med formidling (over 500' kr). Spennende planer!

met.no:

 • Redesign: Innhenter tilbud fra fem firma. Heidi kommenterte: Satsningsområdene fra strategisk plan: Utvikling av varslingstjenesten, polar meteorologi og klimatilpasninger, må gjenspeiles på met.no
 • Spørreundersøkelse: Må gjøre om undersøkelsen, da planen ikke lar seg gjennomføre. (Tatt tid før Idium fant ut hva som går og ikke går.)

Therese:

 • Gladmeldinger: Ryfylkeheiene erstatter Fjellområda i indre Ryfylke etter innspill fra en bruker. Faktaark fungerer etter intensjonen og vi har til og med fått innspill fra en meteorolog :)
 • Reflekser: To typer er bestilt. (Ballonger og refleksvester utsettes.) Therese har ansvaret for en slagplan (idrettslaget, Innblikk, utsending) i forbindelse med Refleksdagen 15. oktober.
 • MetLex: Godt tempo i arbeidet nå. Mange folk i arbeid. Bergen i slutten av oktober og planlegger Tromsø i november.
 • Nybygg: Har laget faktaark sammen med Ståle/Kjetil/info.
 • Nitimen: Går sin gang. Blir en del opptak (og ikke direktesendinger) i høst.

2. Lysebu

 • Heidi presenterte programmet: 1. Statlig kommunikasjonsplan (ekstern). 2. Se på fjoråret - hva har skjedd? 3. Hvordan kan det bli bedre å jobbe i infoseksjonen?
 • Gode tilbakemeldinger på eksternt innslag ved avdelingsdirektør Terje Dyrstad i FAD.
 • Enighet om at møte om framtidig og overordnet informasjonsarbeid på instituttet arrangeres når organiseringen rundt dette er landet (ref. endringer i MetDiv). Dvs. på nyåret.
 • Se e-post 8. oktober fra Heidi for agenda og dokumenter.

3. Annet

 • Julebord: Ref. epost fra Pernille: Alle kan gå på det julebordet de ønsker, vi trenger ikke å gå på det samme.
 • Fagseminar Kommunikasjonsforeningen: Vi inviterer ikke andre til dette arrangementet 21. oktober, men synes idéen er god til seinere.
 • Kindereggpresentasjonen: Pernille legger inn kommentarer/manus slik at vi andre kan presentere det samme.
metno/2009-10-09_referat_fra_seksjonsmote.txt · Last modified: 2009-10-09 13:04:36 by kristing