idrettslaget:kondisjon

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
idrettslaget:kondisjon [2012-05-12 18:40:57]
runeboe
idrettslaget:kondisjon [2022-05-31 09:29:32] (current)
Line 5: Line 5:
 Gruppa har ingen egen treningstid, uten den muligheten som ligger i torsdagsløpinga fra instituttet. Gruppa har ingen egen treningstid, uten den muligheten som ligger i torsdagsløpinga fra instituttet.
  
-Av arrangement er gruppa ansvarlig for deltakelse i [[idrettslaget:kondisjon:holmenkollstafetten:2012|Holmenkollstafetten]]. Bortsett fra dette oppfordres hver og en til å finne aktiviteter å delta i. \\+Av arrangement er gruppa ansvarlig for deltakelse i [[idrettslaget:kondisjon:holmenkollstafetten:2013|Holmenkollstafetten]]. Bortsett fra dette oppfordres hver og en til å finne aktiviteter å delta i. \\
 Arrangement i regi av bedriftsidrettskretsen finnes her: [[http://oslo.bedriftsidretten.no/|OBIK]]\\ Arrangement i regi av bedriftsidrettskretsen finnes her: [[http://oslo.bedriftsidretten.no/|OBIK]]\\
  
 Enkelte andre arrangement vil det også komme linker til. Enkelte andre arrangement vil det også komme linker til.
-  * **[[idrettslaget:kondisjon:holmenkollstafetten:2012|Holmenkollstafetten]]** 
   * [[http://www.birkebeiner.no/|Birkebeinerarrangementene]]   * [[http://www.birkebeiner.no/|Birkebeinerarrangementene]]
   * [[http://www.skiforeningen.no/om_skiforeningen/arkiv/kampanjearkiv/paamelding_til_holmenkollen_skimaraton|Holmenkollen Skimaraton]]   * [[http://www.skiforeningen.no/om_skiforeningen/arkiv/kampanjearkiv/paamelding_til_holmenkollen_skimaraton|Holmenkollen Skimaraton]]
 +  * **[[idrettslaget:kondisjon:holmenkollstafetten:2013|Holmenkollstafetten]]**
   * [[idrettslaget:kondisjon:nordmarkahalvmaraton|Nordmarka halvmaraton]]   * [[idrettslaget:kondisjon:nordmarkahalvmaraton|Nordmarka halvmaraton]]
   * [[http://www.forest-marathon.com/|Nordmarka skogsmaraton]]   * [[http://www.forest-marathon.com/|Nordmarka skogsmaraton]]
Line 23: Line 23:
  
  
-Kontaktperson, kondisjonsgruppa: [[jan-nge.hansen@met.no|Jan-Inge Hansen]], tlf 2296 3299+Kontaktperson, kondisjonsgruppa: Ketil Tunheim, e-mail: ketilt@met.no
  • idrettslaget/kondisjon.1336848057.txt.gz
  • Last modified: 2022-05-31 09:23:17
  • (external edit)