User Tools

Site Tools


idrettslaget:kondisjon

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
idrettslaget:kondisjon [2012-04-16 11:44:52]
runeboe
idrettslaget:kondisjon [2021-05-11 09:45:02] (current)
kjetilb
Line 5: Line 5:
 Gruppa har ingen egen treningstid,​ uten den muligheten som ligger i torsdagsløpinga fra instituttet. Gruppa har ingen egen treningstid,​ uten den muligheten som ligger i torsdagsløpinga fra instituttet.
  
-Av arrangement er gruppa ansvarlig for deltakelse i [[http://www.holmenkollstafetten.no/​newIndex.asp|Holmenkollstafetten]]. Bortsett fra dette oppfordres hver og en til å finne aktiviteter å delta i. \\+Av arrangement er gruppa ansvarlig for deltakelse i [[idrettslaget:​kondisjon:​holmenkollstafetten:2013|Holmenkollstafetten]]. Bortsett fra dette oppfordres hver og en til å finne aktiviteter å delta i. \\
 Arrangement i regi av bedriftsidrettskretsen finnes her: [[http://​oslo.bedriftsidretten.no/​|OBIK]]\\ Arrangement i regi av bedriftsidrettskretsen finnes her: [[http://​oslo.bedriftsidretten.no/​|OBIK]]\\
  
Line 11: Line 11:
   * [[http://​www.birkebeiner.no/​|Birkebeinerarrangementene]]   * [[http://​www.birkebeiner.no/​|Birkebeinerarrangementene]]
   * [[http://​www.skiforeningen.no/​om_skiforeningen/​arkiv/​kampanjearkiv/​paamelding_til_holmenkollen_skimaraton|Holmenkollen Skimaraton]]   * [[http://​www.skiforeningen.no/​om_skiforeningen/​arkiv/​kampanjearkiv/​paamelding_til_holmenkollen_skimaraton|Holmenkollen Skimaraton]]
 +  * **[[idrettslaget:​kondisjon:​holmenkollstafetten:​2013|Holmenkollstafetten]]**
   * [[idrettslaget:​kondisjon:​nordmarkahalvmaraton|Nordmarka halvmaraton]]   * [[idrettslaget:​kondisjon:​nordmarkahalvmaraton|Nordmarka halvmaraton]]
   * [[http://​www.forest-marathon.com/​|Nordmarka skogsmaraton]]   * [[http://​www.forest-marathon.com/​|Nordmarka skogsmaraton]]
   * [[http://​www.oslomaraton.no/​|Oslo Maraton]]   * [[http://​www.oslomaraton.no/​|Oslo Maraton]]
   * [[http://​raumerrittet.no/​|Raumerrittet]]   * [[http://​raumerrittet.no/​|Raumerrittet]]
 +  * [[idrettslaget:​kondisjon:​Raumerrittet|]]
   * [[http://​www.sportsklubbenrye.no/​node/​11622|Rye-løpet]]   * [[http://​www.sportsklubbenrye.no/​node/​11622|Rye-løpet]]
   * [[http://​www.bedriftsidrett.no/​Akershus/​t2.asp?​p=61282|Romerikskarusellen]]   * [[http://​www.bedriftsidrett.no/​Akershus/​t2.asp?​p=61282|Romerikskarusellen]]
   * [[http://​www.bedriftsidrett.no/​oslo/​t2.asp?​p=46884|Skikarusellen]]   * [[http://​www.bedriftsidrett.no/​oslo/​t2.asp?​p=46884|Skikarusellen]]
 +  * [[http://​www.salomontrailtour.no/​news/​article/​salomon_trailtour_norge|Terrengløpskarusell]]
  
  
- +Kontaktperson,​ kondisjonsgruppa: ​Ketil Tunheim, e-mail: ketilt@met.no
-Kontaktperson,​ kondisjonsgruppa: ​[[jan-nge.hansen@met.no|Jan-Inge Hansen]], tlf 2296 3299+
idrettslaget/kondisjon.1334576692.txt.gz · Last modified: 2012-04-16 11:44:52 by runeboe