idrettslaget:holmenkollstafetten_2022

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
idrettslaget:holmenkollstafetten_2022 [2022-05-16 14:51:02]
ketilt
idrettslaget:holmenkollstafetten_2022 [2022-05-31 09:29:32] (current)
Line 5: Line 5:
  
 **Årets lag**\\ **Årets lag**\\
-__Bakre rad fra venstre__: Kjetil Isaksen, Thomas Nipen, Mathias Nipen, Lewis Blake, Andreas Dobler, Erik Berge, Ivar Seierstad\\  +__Bakre rad fra venstre__: Ketil Isaksen, Thomas Nipen, Mathias Nipen, Lewis Blake, Andreas Dobler, Erik Berge, Ivar Seierstad\\  
-__Framre rad fra venstre__: Anbjørn Grindheim, Eldbjørg Moxnes, Louise Oram, Bjørg Jenny Kokkvold Engdahl, Elinah Khasansi Kuya, Ketil Tunheim\\ +__Framre rad fra venstre__: Anbjørn Grindheim, Eldbjørg Moxnes, Louise Oram, Bjørg Jenny Kokkvold Engdahl, Elinah Khasandi Kuya, Ketil Tunheim\\ 
 __Foran__: Sven-Arne Alm\\  __Foran__: Sven-Arne Alm\\ 
 __Ikke på bildet__: Frederik De Roo __Ikke på bildet__: Frederik De Roo
Line 25: Line 25:
 ===== Resultater ===== ===== Resultater =====
 Laget i år i ettapperekkefølge: Laget i år i ettapperekkefølge:
-Kjetil Isaksen, Lewis Blake, Erik Berge, Ivar Seierstad, Ketil Tunheim, Thomas Nipen, Frederik De Roo, Louise Oram, Anbjørn Grindheim, Mathias Nipen, Eldbjørn Moxnes, Andras Dobler, Elinah Kuya, Bjørg Jenny Engdahl, Sven Arne Alm+Ketil Isaksen, Lewis Blake, Erik Berge, Ivar Seierstad, Ketil Tunheim, Thomas Nipen, Frederik De Roo, Louise Oram, Anbjørn Grindheim, Mathias Nipen, Eldbjørn Moxnes, Andras Dobler, Elinah Kuya, Bjørg Jenny Engdahl, Sven Arne Alm
  
 {{:idrettslaget:holmenkollstafetten_2022_resultater.png|}} {{:idrettslaget:holmenkollstafetten_2022_resultater.png|}}
Line 40: Line 40:
 Treningene hadde bra oppmøte og anbefales før holmenkollstafetten, men gjerne hele året også! Det var ikke bare bra for formen og motivasjonen, men det var også en veldig hyggelig sosial aktivitet. Treningene hadde bra oppmøte og anbefales før holmenkollstafetten, men gjerne hele året også! Det var ikke bare bra for formen og motivasjonen, men det var også en veldig hyggelig sosial aktivitet.
  
-===== Tidligere løp =====+===== Oppsummeringer av tidligere løp ===== 
 +Holmenkollstafetten 2019\\  
 +Holmenkollstafetten 2018\\  
 +Holmenkollstafetten 2017\\ 
 [[idrettslaget:holmenkollstafetten_2016|Holmenkollstafetten 2016]]\\ [[idrettslaget:holmenkollstafetten_2016|Holmenkollstafetten 2016]]\\
 [[idrettslaget:kondisjon:holmenkollstafetten:2015|Holmenkollstafetten 2015]]\\ [[idrettslaget:kondisjon:holmenkollstafetten:2015|Holmenkollstafetten 2015]]\\
  • idrettslaget/holmenkollstafetten_2022.1652712662.txt.gz
  • Last modified: 2022-05-31 09:23:17
  • (external edit)