User Tools

Site Tools


forskerforbundet:veiledning_lonnsforhandling2014

Veiledning til lokale lønnsforhandlinger 2014

Veiledning av prioritering i klubbstyrene

 • hvordan har kanditaten stilt i punktene som er oppgitt i lokal lønnspolitik?
  • alle punktene er likeverdig
 • Kandidaten må har “gjordt” noe siden siste lokal opprykk (ser bakover)
 • Sortering av kandidatene i klubblisten:
  • grov sortering: 1) må få, 2) bør få, 3) kan få
  • alle kandidater sorteres som 1 - xx med kommentarer
 • ekstra fokus på dem som ligger på bunn av lønnsspenn
 • skjekk om alternativet er oppgitt riktig
 • skjell om lønnstrinn er oppgitt riktig

Mal for medlemene

I plenumsdiskussjon kom det fram følgende punkter som medlemen skal informeres om.

 • send epost til klubbstyret så tidlig som mulig
 • Mal/eksempel på søknaden + veiledning
 • kravsjema: …
 • medlemet skal sende i Word-format
 • medlemet skal skrive som “Kari” i steden for “jeg”
 • Kommentar om pottens størelse
forskerforbundet/veiledning_lonnsforhandling2014.txt · Last modified: 2014-03-15 16:54:33 by sevimm