User Tools

Site Tools


forskerforbundet:sak_styre_24-09-2011

Styresaker

Styremøte i Bergen 25. oktober 2011

Sak 1 Årsmøte / OU-kurs 2012

Møtet avholdes i Berlin 23-25/1 2012. Klubbstyrene inviteres, i tillegg til oss i styret. Tema for OU-kurset vil bli “styreseminar” med vekt på hvordan vi kan øke kommunikasjonen mellom klubber og styre. Kanskje kan man involvere færre mennesker i de ulike posisjonene, for eksempel ved at klubblederne er varaer i styret. Vi kan diskutere strukturen i vår organisering. Hvorfor er vi med i FF, og hva ønsker vi med det? Hvordan kan vi forbedre oss?

Vi ønsker å invitere en fra FFs sentralt til å hjelpe oss med disse diskusjonene. Primært er det organisasjonssekretær Elisabeth Tindeland som ønskes til dette, eller en hun måtte anbefale.

Vi stipulerer et budsjett for OU-delen av oppholdet i Berlin, og setter opp søknad om OU-midler innen fristen 15.11.

Sak 2 Flyvær

Organsisasjoene har bedt om en redegjørelse fra ledelsen om status i den militære flyværtjenseten. Sakspairer er sendt ut av Anne Eriksen i 2011-10-17

Sak 3 Diverse

Sak 3.1 Finansering av workshop

—– Original Message —– Fra: “Hans Olav Hygen” hans.olav.hygen@met.no Til: “Vegar Kristiansen” vegark@met.no Kopi: “Rasmus Benestad” rasmus.benestad@met.no, “Matthias Mohr” matthias.mohr@met.no Dette temaet kom opp under en samtale med Hans Olav. Lovte vi skulle se på det.

Sendt: 20. september 2011 14:15:57
Emne: Finansiering av Workshop om klimakommunikasjon

Etter å ha vært på en vellykket workshop om klimakommunikasjon i forbindelse med EMS 2011 kom det opp et ønske om å kunne tilby denne workshopen neste år i forbindelse med EMS. Workshopen i år fokuserte på hvordan klimaforskere kan bli bedre til å opptre på TV. Det kom klart frem at det ikke, per dags dato, var penger tilgjengelig. Budsjettet var i år i størrelsesordenen 4000 €.

Jeg vil med dette foreslå at NMF, som et "Capasity building" prosjekt, støtter en workshop om klimakommunikasjon med inntil 5000 € i tilknytning til EMS 2012.


Hans Olav Hygen
Klimaforsker ved Meteorologisk institutt
+47 22963208

Hent klimadata selv på http://eklima.met.no
Bokanbefaling:
http://www.gyldendal.no/Barn-og-ungdom/Faktaboeker/Kappflygning-i-all-slags-vaer

Sak 3.2 Samenarbeid med EMS om meteorologisk kalender

  • Er det ønskelig å gjøre det?
  • Er det ønskelig å invitere EMS-folk til årsmøte?

Sak 4

ATR løftet inn til IDF

Det er blitt gjort forsøk på å utarbeide en Arbeidstids avtale mellom ledelsen og organisasjonene de site månedene. For oss har Rita Moi sittet i denne gruppa, siden hun har oversikt og ønske om gjøre noe med avtalen. Etter en del runder har det nå ført til at arbeidet i gruppa har brutt sammen og utfallet er at saken er løftet inn til IDF for forhandling. Jeg har nå fått det som er av dokumenter som er blitt utarbeidet under prosessen og må ta tak i ballen derfra. Saken kommer ikke opp på dette IDF, men trolig på neste.

Sak 5

Den siste tiden har vi hatt litt kluss med epostlistenen vi oppererer med. En kjapp gjennomgang viser følgenede adresser. Er alle i bruk?

Behovert for epostlister:

++forskerforbundetForskerforbundetforskerforbundet@met.no
++forskerforbundetForskerforbundetforskerforbundet@met.noalias til forskerforbundet@met.no
forskerforbundet/sak_styre_24-09-2011.txt · Last modified: 2011-11-01 10:15:37 by terjeaw