User Tools

Site Tools


forskerforbundet:referat_fra_medlemsmote_tromsoklubben_03_06_2015

Referat fra medlemsmøte FF, Tromsø 3. juni 2015

Tilstede:
Terje Walløe, Marit Berger, Thomas Lavergne, Jüergen Schulze, Unni Thomsen, Signe Aaboe, Gunnar Noer, Tore Vassbø, Signe Røysland og Ine-Therese Pedersen (ref)

Omorganiseringen:

  • Terje informerte om siste status i omorganiseringsprosessen. Det vil bli lagt frem et nytt forslag fra ledelsen til drøfting neste IDF 18. juni 2015. Papirene kommer 4. juni.
  • Terje synes prosessen har godt bra den siste tiden. Det virker som om Anton er lydhør og har en god dialog med fagforeningene. Det er også enighet mellom fagorganisasjonene om at de skal stå samlet. Anton har snudd helt i saken siden det første forslaget. Nå går direksjonen inn for tre like sterke varslingsentraler (en i hver region), men en varslingdirektør i Tromsø. Det virker som om fagforeningene vil støtte dette.
  • FF har fått mye skryt i alle regioner for at vi har vært først ute med informasjon i prosessen og at det har vært en god kommunikasjon til medlemmene. Dette ønsker vi å fortsette med.
  • Ine-Therese informerte videre om samtalen hun hadde med Anton 1. juni. Et av argumentene som Anton spesielt lyttet til var det med redundans. Dvs at man må ha en backup av produksjonene i en annen region. Andre arguementer har vært at fagmiljøene ikke må bli for små og at man må kunne jobbe der man bor i dag.
  • Alle på møtet var enig om at det er viktig med opplæring når vi nå går ut i ukjent terreng med gjøremål og bemanning.
  • Vi må ha fokus på hva vi MÅ levere og hva vi KAN levere. Det er et ønske fra medlemmene at Metklim-ledelsen leverer en god visjon for dette til høsten.
  • Det er også ønske om at det lages en konsekvensanalyse hva som skjer med de endringene som skisseres nå.
  • Flere tema ble diskutert: Hvordan kan vi utnytte kompetansen til met. best? Kan man tenke nytt på produktsiden for at ting skal bli mer effektivt? F eks langtidsproduktet vi har i dag kan kanskje forbedres til å bli et grafisk produkt som baserer seg mer på EPS? Et annet eksempel er farekart/produkter som nå er under utvikling. Her er meteorologenes inspill og kompetanse viktig.
  • Nedbemanning blir det uansett, så vi håper at det går å “flytte” meteorologer til andre avdelinger. Jüergen sa at det absolutt er behov for meteorologer på IT.
  • Terje skal ha møte med Forskerforum mandag 8. juni og med jurister i FF sentralt tirsdag 9. juni.
forskerforbundet/referat_fra_medlemsmote_tromsoklubben_03_06_2015.txt · Last modified: 2015-06-16 11:35:17 by inetp