User Tools

Site Tools


forskerforbundet:referat_fra_medlemsmote_8._februar_2017

Medlemsmøte FF, Bergen 8. februar 2017

Tilstede:
Haldis, Martin, Unni, Berit, Ole J(ref), Birgitte, Øyvind B, Oddlaug

Innspill til årsmøtet i mars

 • Vedtektene sier at lokallagslederen kun kan sitte i 6 år. Terje har vel vært leder i 5 år nå, er det behov for å endre vedtektene?
 • Vi savner referat fra årsmøtet
  • Vi savner konklusjoner og konkrete gjøremål
 • Vi trenger å vite hvem som er med i de forskjellig styrene, det står ikke på wikisiden hvem som er i lokallagstyret i 2016 og 2017
 • Sette opp valg av representanter til råd og utvalg (fek. forhandlingsutvalget)
 • Hvordan skal stillingsutlysningene formuleres? Skal kvinner fortsatt prioriteres før menn dersom likt kvalifisert?
 • Hvordan skal FF forholde seg til at en leder blir lånt ut til annen avdeling? Karen er på utlån til ViO foreløpig for en 3 måneders periode. Siden stillingen er utlyst eksternt nå er det vel muligheter at dette blir for en lengre periode. Er det ok at en løser lederkabalen ved å forskyve problemet rundt på avdelingene?
 • Det har vært en del epost i løpet av høsten på dette med likestilte kontorer i VDIV uten at det har kommet en klarhet i hva dette innebærer. Bør vi ta tak i dette slik at en kan komme frem til en felles forståelse for hva dette bør/skal være.
 • Bedre seniorpolitikk:
  • Hvis det er individuelle ønsker om mindre nattevakt, burde man få det dersom man er over en viss alder (55?)
 • Skal vi ha bytte av FF-styret i januar, og ikke ved årsmøte som vedtektene sier? Dette krever i så fall forandring av vedtektene (gjelder hovedsakelig for klubbene). Vedtektene sier valg innen 15.desember og da blir det en lang periode fra valg til årsmøtet i midten av mars.
 • Generelt sjekke at vedtektene er oppdatert
 • Noen medlemmer reagerer på at Bård bruker ‘vi’ når det er snakk om VNN, han bør kun bruke ‘vi’ når det er snakk om hele VDIV. Er dette noe dere reagerer på hos dere andre og hvordan kan foreningen gi tilbakemelding på dette?

Fordeling av velferdsmidler

 • I fjor fikk vi tildelt 23.400 NOK som ble fordelt 50/50 mellom trivselskomiteen og frukt på VV (OM)
 • Trivselskomiteen sin andel deles vanligvis 50/50 mellom julebord / blå-tur.
 • Vi ønsker fortsatt frukt, men vi synes avtalen i dag er for dyr.
  • Ole J skal sjekke om vi kan få en bedre ordning:
   • Sjekke prisen på frukt i dag (Høre med Vibekke)
   • Klarer vi å redusere prisen slik at vi får frukt over større deler av året?
   • Kan vi bestille frukt fra Bunnpris (i sammen med andre leveranser)?
   • Vi bytter leverandør dersom billigere.
 • I år har vi fått tildelt 23.350 som vi vil bruke som årene før (50/50 trivsel/frukt), men dette forutsett at vi får en billigere fruktordning. Det ble ikke bestemt om fruktavtalen skal avvikles dersom vi ikke finner noe annet. Det må vi i tilfelle diskutere nærmere.

Eventuelt

 • VV vil ha lav bemanning i sommer som vil påvirke mediavakten på VV. For at VV ikke skal gi fra seg alle gjøremål ifm mediavakten i sommer er det foreslått at kjernevakten(?) kan starte tidligere - kl 06 i stedet for kl 08.
  • Dette ble diskutert på møtet uten at vi fant et forslag alle var enig i
  • Dette må tas opp med Reidun. Det må gjøres en konsekvensutredning snarest. Vi ønsker en oversikt over hvordan sommeren skal avvikles.
  • Diverse innspill som ble gitt ifm denne saken:
   • Gjelder kun i sommer - tvilsomt at VV vil miste arbeidsoppgaver over en så kort periode
   • Hvordan vil redaksjonen reagere dersom medievakten blir fremskyndet til kl 06 og avsluttes kl.1230
   • Hva blir gjort på de forskjellige kontorene – utredning.
 • Andres S fortsetter på VV frem til 15. mai . Fra 15. mai skal Anders være med å hjelpe med ferieavvikling.
  • Skal han erstattes – vi må vite!
 • De ansatte på Ørland har krav til å komme tilbake til VV/VA/VNN etter 2-års utplassering.
forskerforbundet/referat_fra_medlemsmote_8._februar_2017.txt · Last modified: 2017-02-16 09:25:12 by olejaa