User Tools

Site Tools


forskerforbundet:referat_fra_medlemsmote_4._mai_2015

Medlemsmøte FF, Bergen 4. mai 2015

Tilstede:
Marit F, Kristin, Merete, Geir Ottar, Steinar, Haldis, Ingmar, Marit B, Berit, Mette (ref), (Martin en kort stund)

Saker som vi diskuterte

 • Karlegging av pensjoneringplaner.
  Det er fra HR-avdelingen sendt ut epost til dem som nærmer seg pensjonsalder med tilbud om samtale med Statens Pensjonskasse angående pensjonsrettigheter, opptjening etc. Det er viktig at ingen føler seg presset til å gå av, og som kollegaer må vi passe på at ingen føler på dette. Ta gjerne ta kontakt med FFs tillitsvalgte på MET angående spørsmål om dette.
 • Geir Ottar informerte om lokallagsstyrets arbeid og videre planer.
  Styret har nå mye fokus på pensjon og pensjonskartleggingen. Det er 40-50 medarbeidere i MET som når pensjonsalder i 2017, og FF bidrar hvis medlemmer har behov for dette. Videre fremover: Terje A.W skal, sammen med leder for MTL, i møte med meteorologidirektør Jens Sunde denne uken. Sparegruppen fra Metklim og fagforeningene står sammen og ønsker fortsatt tre varslingsregioner. 12.mai skal det være nytt møte hvor direktør Anton Eliassen vil legge frem et nytt forslag. 16.juni skal mye være avgjort og bestemt.
 • Martin (og flere: Terje A.W, Svein H, Sevim) skal på kurs i regi av FF om omstillingsprosesser 7. og 8.mai. Deltakerne blir presentert for relevant og gjeldende lov- og avtaleverk knyttet til omstilling, samt problemstillinger knyttet til gjennomføring og ivaretakelse av organisasjonen og de ansatte i omstillingsprosesser.
 • Innføring av teamleder i dag.
  Alt fungerte ikke optimalt, men litt oppstartsvansker er godkjent. Vi diskuterte om D2(havvakten) rekker å briefe påtroppende ettermiddagsvakt siden det også skal være en nasjonal brief kl.15. Det bør vekles noen ord mellom D2 og ettermiddagsvakten, og hvis det ikke er nok tid bør muligens vakttidene justeres. Vi følger med! Blir det for stor belastning på D2 de ukene VNN har teamleder og vi skal skrive alle havvarslene? Her må teamlederne gjøre en veldig god jobb med å løsrive seg fra gjøremålslister og fordele D2-gjøremål når dette er nødvendig.
 • Vi mangler (synlig) leder for kjernetjenesten.
  Etter at Harald sluttet har vi manglet en aktiv leder for kjernetjenesten, og dette har vi merket spesielt nå under innføring av teamleder. Vi er også en teamleder mindre, siden Harald/nestleder også skulle være dette. Vi har ikke hatt seksjonsmøte for kjerne på en god stund, og savner dette. Fellesmøte mellom kjerne- og offshore? Det kan fort bli kjedelig for dem som bare går en type av vaktene. Er måndelig seksjonsmøte noe en av teamlederne kan ha ansvar for? Evt gjøre på omgang? Bergenklubben bringer saken videre til Karen.
 • Lønnsoppgjøret 2015 er i havn. Beskjedent er ordet!
  Se sak på blest: https://blest.met.no/intranett/l%C3%B8nnsoppgj%C3%B8ret-i-staten-pr-1.mai-2015
 • Nytt foreningsmøte, sannsynligvis i uke 23 eller 24.
  Lokallagsstyret (hele eller deler av det) planlegger da å ta en tur til Bergen for å diskutere med oss og vite hva vi mener før innsparinger og omstilling bestemmes før sommeren.
 • Etter foreningsmøtet spiste vi deilig pizza på Dolly Dimples!
forskerforbundet/referat_fra_medlemsmote_4._mai_2015.txt · Last modified: 2015-05-05 13:24:54 by beritha