User Tools

Site Tools


forskerforbundet:referat_fra_medlemsmote_3._mars_2014

Medlemsmøte FF, Bergen 3. mars 2014

Tilstede:
Haldis, Mette, Aslaug, Martin, Merete, Oddlaug, Berit
Fra Tekna på sak 1: Kjersti og Gunnar

Sak 1) Innføring av N-vakt på offshoreturnus – vakttider og gjøremål
Vakttider:
Flertallet på møtet ønsker overlapp mellom ettermiddagsvakt og nattevakt. Det er et ønske at overlappen skjer kl 22.
Argumenter for dette ønsket
- dersom N-vakt starter kl 23 blir det for liten tid til å produsere varslene til 00-terminen (dette gjelder spesielt vintertid)
- medlemmene ønsker brief seg imellom
- medlemmene synes det er viktig at vi er tilstede 24/7 når vi lover det
- effekten av å spare en time arbeid på ugunstig tid går opp i det stressende arbeidet når man kommer på vakt (dersom vakten begynner 23)

Gjøremål:
Offshorevakten kan:
- ta over ansvaret for beredskapsmodellene om natten (men fortsatt viktig at alle meteorologer øver på oppgaven).
- ta ansvaret for vannstand
- ta analyse dagtid (om natten gjøres den av VA, om ettermiddagen av E-fly)
- ikke ta intervjuene på morgenen pga travel tid
- ikke ta over andre gjøremål fra flyvær siden offshoremeteorologene verken har opplæring eller tilleggskursene som er nødvendig for å utføre disse oppgavene

Sak 2) Ny vaktplan - innspill som kan tas med til drøftingsmøte

- Ulik fordeling av det som regnes som gunstige helgevakter
- Inntrykk av at vaktplangruppa har mistet litt oversikt over ønskene

Sak 3) Årsmøte
- det var ingen innspill til sakene som skulle opp på årsmøte

Sak 4) Eventuelt

Haldis er alle foreningenes representant i utvalget E-v@r (endring i varslingstjenesten) Mandat og referat fra møter som utvalget har ligger her: http://metklim.met.no/endringer_i_varslingstjenesten

Alle oppfordres til å følge med på denne siden og komme med tilbakemeldinger til Haldis (eller Berit som kan videreformidle) om hva slags tanker og meninger de har om det som blir tatt opp. På den måten kan Haldis snakke medlemmenes sak i utvalget.

forskerforbundet/referat_fra_medlemsmote_3._mars_2014.txt · Last modified: 2014-03-19 07:52:22 by beritha