User Tools

Site Tools


forskerforbundet:referat_fra_medlemsmote_24._mars_2015

Medlemsmøte FF, Bergen 24. mars 2015

Tilstede:
Ida Marie, Geir Ottar, Marianne, Johanne, Anne Mette, Haldis, Anne Solveig, Aslaug, Marit, Tone, Kristin, Oddlaug, Berit, Mette

På grunn av allmøte angående nedbemanning og omorganisering på instituttet, ble det arrangert et ekstraordinært foreningsmøte i Bergensklubben denne dagen.

  • Vi synes det er betenkelig at det skal kuttes så mange fagstillinger spesielt blant meteorologene. Vi ønsker en konkret oversikt over hvor og hvor mye det skal kuttes også i andre divisjoner. Vi ønsker en oversikt over eksakt antall stillinger som tenkes fjernet, og hvor mye naturlige avganger vil utgjøre. Byrden må fordeles på flere divisjoner og avdelinger.
  • Det er viktig at meteorologene står samlet som én gruppe gjennom dette. Vi må unngå en regionkrig, og heller argumentere for at lokalkunnskap er viktig for kvalitet på produkter og tjenester ut mot allmennheten.
  • Vi må sikre meteorologenes eksistens også i fremtiden. Meteorologene har mye kompetanse og erfaring, er essensielle når det gjelder å varsle om farlig vær og sikre liv og verdier, og vi er et svært viktig ansikt utad.
  • Vi må også være ”forsiktig” ut mot media.
  • Hvordan har økonomien vært styrt på instituttet de siste årene? Instituttets dårlige økonomi skyldes, ifølge Anton, delvis store lønnsøkninger/lønnskostnader. Det bør ikke være noe overraskelse at for eksempel lønnsøkninger kommer, og gjennom et kritisk blikk kan dette minne om dårlig økonomisk styring og kontroll.
  • Det er uheldig at VV ikke har en nestleder i denne perioden.
  • Hvordan er medlemmene sine rettigheter om man blir oppsagt? Har man for eksempel rett på lønnet utdanning om man blir overtallig? Dette må snarest sjekkes opp i.
forskerforbundet/referat_fra_medlemsmote_24._mars_2015.txt · Last modified: 2015-03-27 12:15:48 by beritha