User Tools

Site Tools


forskerforbundet:referat_fra_medlemsmote_14._september_2017

Medlemsmøte FF, Bergen 14. september 2017

Tilstede:
Terje, Juergen, Haldis, Marianne, Geir Ottar, Anne Solveig, Martin, Anders, Aslaug, Oddlaug.

Referent: Martin

Oppsummering fra lokallagsstyret:

 1. Tromsø har vært i skvis, mange har forsvunnet og folk som er delvis sykemeldte som gjør at vaktplanen er veldig trang.
 2. Forbereder lokalt lønnsoppgjør.
 3. IT divisjonen nede på knærne. Folk slutter, trivsel har gått ned.
 4. Flere nye økonomisystem, blant annet så skal dagens reiseregningssystem ut.
 5. Havvarselet skal bli autotekst, skal hente ekstern hjelp for å utvikle programmet.
  • Hva skal meteorologen gjøre istedenfor: Farevarsler, tegne kart for formidling.
  • Kulingvarsel prosjekt skal starte opp i løpet av høsten.
  • Bekymring fra meteorologene at automatiske genererte tekster vil føre til forklaringsproblem.
 6. Hvordan kan meteorologen ha sitt bidrag på yr når tekstvarselet forsvinner.
 7. En dagtidsvakt i Sør-Norge i ukedagene skal vekk. En arbeidsgruppe er satt sammen for å se på dette.
 8. Nattevakt IT skal legges ned. Til årsskiftet.
  • Skeptisk til dette på kommersiell vakt. Hva skjer når man ikke har tilgang til en kjøring? Bør sjekkes opp i hva vi har lovet de kommersielle kundene og om det er noen konsekvenser for dette på nattevakt hvis vi f.eks skulle mangle en kjøring.
  • Man må ha en backup man kan ringe til.

Det nye telefonsystemet

 • Mye frustrasjon på salen angående det nye telefonsystemet.
 • Problemet særlig knyttet til lyd inn/ut, men også at telefonene generelt er trege, læg på telefonen.
 • Vi trenger en person fra FF for å bli med i arbeidsgruppen med det nye telefonsystemet i Bergen.
  • Man må også ta hensyn til brukere med spesialløsninger.

Vaktbelasting

 • Bekymring sykkel-VM.
 • Tilbakemeldingene er at vi bør satse på slike arrangement, men man må alltid tenke på bemanning.
 • METoversikt2 til 11.30 er alt for travel.
  • Forslag ViO METoversikt2, VV METoversikt3 alle dager.
 • Noen ønsker å gå tilbake til å skrive varsel regionsvis. Andre mener vi bør beholde dagens med at alle kan skrive for hele landet.
 • VV skal begynne å gå E1 vakter. Kristen Gislefoss kommer å gir opplæring to dager i løpet av høsten.

Eventuelt

 1. Innspill fra meteorolog: Nattevakt til klokken 07?
  • blir for mange tidligvakter.
  • Ingen felles tidspunkt med K-vakt.
  • Ingen normale vaktstarttidspunkt med unntak av K.
 2. Mulighet for å melde sin interesse for å være med i FF-lokallagstyret. Det er Juergen og Geir Ottar sin plass som skal på valg. Terje gir seg som leder ved årsmøtet. (Styret består av Geir Ottar, Juergen, Terje, Thomas Laverne, Justyna.)
forskerforbundet/referat_fra_medlemsmote_14._september_2017.txt · Last modified: 2017-09-22 10:58:16 by haldisb