User Tools

Site Tools


forskerforbundet:referat_arsmote_tromsoklubben_15._april_2013

Referat Årsmøte Tromsøklubben FF 15. april 2013

Tilstede: Signe, Sevim, Justyna, Tore, Gunnar, Ola, Jon og Ine-Therese

1. Valg av Klubbstyret. Styret ble valgt ved akklamasjon.

Leder: Ine-Therese Pedersen
Styremedlem: Tore Vassbø og Justyna Wodziczko
Varamedlem: Signe Aaboe

2. Ine-Therese oppsumerte Årsmøtet til FF i Barcelona i februar 2013. Se lenken her for å lese referatet: https://wiki.met.no/forskerforbundet/ref_aarsmote_2013-02-04 Noen av sakene som var tatt opp der, ble diskutert videre. Årsmøtet ønsket at klubbstyret jobber videre med saken om personvern. Det er ikke ønskelig at ansatte blir “presset” til å dele sin mail-kalender med ledelsen.

3. Sevim informerte om Nordisk Meteorolog Møte (NMM) som vi i FF skal arrangere neste år her i Tromsø. Sist Tromsø var arrangør var i 1984. Hun søker folk som vil være med i organiseringen. Flere har meldt seg, men hun ønsker enda flere. Det blir en møte 29. april med inndeling i grupper og  fordeling av arbeidsoppgaver. Det trengs folk til å fastsette:

  • faglig program
  • sosialt program
  • logistikk (lokaler, transport, program, tidspunkt, mat….)
  • finans
  • webpage
  • påmelding

Det som haster mest er å bestemme TIDSPUNKT og STED. Det skal være i juni 2014, fra en mandag til fredag. Må sjekkes ut at det ikke kolliderer med noen andre arrangement i byen (pga hotellkapasitet).

4. Ine-Therese informerte om endringen i kompensasjonsordningen. Det blir en heving i utbetaling ved varsling om omdisponeringen fra og med 1-28 døgn.

5. Det var (som vanlig) diskusjon om bemanning og vaktplan. 

a) Sommervaktplanen skal drøftes fredag 19. april. Ingen innspill, annet enn at det blir veldig mange vakter å dekke opp i år pga av at en meteorolog slutter og mange ønsker ferie i samme uke.
Ønske om at vaktplanen er tilgjengelig utenfor huset også, gjerne i Zimbra. Når får man digitalisert vaktplanene? Tore sa det jobbes med å finne et system for dette (har vært snakk om i mange år), men det er dyrt både i innkjøp og i oppgradering/drift. Hva skjer da med f eks private bytter?

b) Ansettelseproblematikken: Hva gjør vi for å hindre at folk slutter? Rafael Kühnel blir å dekke opp Eli Anne og Ida Fossli skal dekke Stine/Undervisning/skred-vakt. Hva skjer når det blir enda en 2/3-dagtid stilling fra høsten av? Det var enighet om at det iallfall ikke bør sendes noen fra VNN til Grønnland, før bemanningen er økt igjen.

c) Bisview: Mye misnøye og lite forståelse for hvorfor man skal bruke enda et registreringssystem (overvåking) for timeføring.

forskerforbundet/referat_arsmote_tromsoklubben_15._april_2013.txt · Last modified: 2013-04-23 12:53:13 by inetp