User Tools

Site Tools


forskerforbundet:ref_styre_28-03-2011

Styremøte 28. mars 2011

Til stede Vegar, Marit, Terje, Sevim (på video fra Tromsø) Forfall: Lars Robert

Organisatoriske saker:

Vegar har nå sørget for at Wiki-siden er nå oppe og går. Alle i styret har rettigheter til å legge inn informasjon. Det samme har lederne i klubbene. Strukturen fra de gamle sidene er kopiert over. Referater fra det siste året ligger der, samt oppdatert medlemsliste. Referat fra årsmøtet i vinter ligger ennå ikke der, men Terje purrer på den ansvarlige for å sy sammen referatet.

Klubbene bør oppfordres til å benytte Wiki, slik at de gamle sidene kan fases ut.

Styret utveksler telefonnumre. Dette gjøres i separat e-post som Terje sender ut til styret.

Styret planlegger å ha minst et styremøte i hver region dette året, kombinert med et medlemsmøte, slik at vi treffer også medlemmene i Bergen og Tromsø.

Styret undersøker hvordan man oppretter en nettside hos Forskerforbundet sentralt. Denne siden skal bare inneholde det mest nødvendige.

Sevim deltar på FFs kurs i forhandlingsteknikk.

Kontaktperson mot andre foreninger: Vegar

Kontaktperson mot met.no-styret: Vegar

Forhandlingsutvalg ved lokale lønnsforhandlinger: Vegar og Sevim er med fra styret. I tillegg forespørres Ivar Hjellestad som har en del erfaring med dette, bla. fra fjorårets forhandlinger. En person til må finnes etter hvert.

Lars Robert har sendt e-post til Hans Olav Hygen om at NMFs nettsider nå skal legges ned, etter vedtak på årsmøtet. Dermed forsvinner også redaktørrollen som Hygen har hatt. Redaktøren kan si opp nettstedet som siste oppgave i redaktørrollen.

Styret ønsker at registreringen av NMF i Brønnøyregisteret sies opp av Knut Restad og Solfrid Agersten, som fortsatt står oppført som ledere der.

Personalreglement/arbeidstidsreglement:

Rita Moi, som ser på dette saksområdet for FF, blir invitert til et styremøte for å redegjøre for hva som skjer i saken.

EMS-kalendre:

Vi er ikke en bedrift, så ved fremtidig bestilling av slike kalendre, får vi en regning hvor moms er inkludert. Det har vært forvirring rundt dette ved betaling av siste års kalendre.

Orientering fra Forskerforbundets landsråd:

Vegar deltok på landsrådet. Blant sakene som ble behandlet var pensjon og fusjoner mellom institusjoner. Met.no er stor blant de offentlige instituttene, så Forskerforbundeet ønsker mer kontakt med oss enn hva tilfellet har vært så langt. Når det gjelder årets lønnsforhandlinger, så forventes potten å være relativt liten, men likevel er det sannsynlig at det blir noen midler til lokale forhandlinger også i år. Begrepet “særlig uavhengig stilling” ble også tatt opp på landsrådet, men en slik stillingskategori er neppe ønskelig for oss. Bla. kan man ikke gi overtid til noen i en slik stilling.

Nye yr.no:

Styret ønsker å ha en dialog rundt utviklingen av yr.no. Vi er skeptiske til å la tekstvarslene få en mindre dominerende rolle enn på dagens sider. Vi ønsker at det i farlige værsituasjoner kommer opp en godt synlig tekst, slik at publikum lettere kan oppfatte dette. Vi vet av erfaring at det kan oppstå avvik mellom tekst og editerte felter, så da er det viktig at slik informasjon kommer ut på en tydelig måte.

IDF:

Styret har ingen spesielle innsigelser til sakslisten til morgendagens IDF-møte. Styret støtter å forlenge IA-avtalen. Styret støtter også de andre sakene på agendaen.

ref. Terje

forskerforbundet/ref_styre_28-03-2011.txt · Last modified: 2011-03-29 11:53:13 by vegark