User Tools

Site Tools


forskerforbundet:ref_styre_25-01-2011

Referat fra OU-kurs Son tirsdag 25.januar

FoU-virksomheten ved met.no ved Øystein Hov

Forskningsdirektør ved met.no, Øystein Hov, redegjorde for instituttets FoU-virksomhet. På met.no skal forskning støtte instituttets behov, og forbedre de operasjonelle tjenestene. Mye av forskningen er eksternt finansiert.

Yr.no (blant annet verifikasjon av varslene på yr.no), EPS, postprosessering, klimatjenester og SMHI samarbeid er blant satsningsområdene i tiden som kommer. MyOcean prosjektet har som mål å bli for havet det som ECMWF er for atmosfæren.

Samarbeidet mellom met.no og SMHI skal gi felles modellkjøringer der målet er en modell med 5.5km oppløsning, og en med 2.5km oppløsning – avhengig av regnekapasiteten. Dermed blir det ikke lengre UiO som er backup innen tungregning, men SMHI. Planen er at met.no og SMHI skal kjøpe nye tungregnemaskiner annenhver gang.

Hirlam modellen skal pensjoneres, så Harmonie og UM (i tillegg til ECMWF) ser ut til å bli modellene det satses på, samt ROMS som havmodell. Når det gjelder problemene ECMWF har hatt med for lave bakketemperaturer, så har de nordiske direktørene sammen skrevet et brev til ECMWF om dette, og bedt dem ha fokus på dette.

Hov mente også at alt av rutiner bør programmeres og automatiseres, og at man bør bruke ekspertisen på andre ting, som ut av huset og snakke med brukere om hva de ønsker og trenger; det kan gi utvikling.

Et annet satsningsområde er klimatjenester, og det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på dette. En klimanettportal planlegges, der eklima er tenkt som en del. Hov mener vi bør ha et samarbeid med Bjerknessenteret for dynamisk nedskalering/klimamodellering, og at dette blir bedre med det nye klimasenteret som er etablert i Bergen.

Hov snakket litt om bistand til andre land, og tror at dette er noe det kan bli mer av for instituttet i fremtiden, og som kan være noe å tenke på for fagforeningene. For eksempel skal Jens Sunde til Bangladesh i nærmeste fremtid, siden UD ønsker at met.no skal bidra til å utvikle værtjenesten der.

Ellers mente Hov at det hadde vært gunstig med mer publisering på met.no. Særlig med tanke på at et regjeringsskifte kan føre til krav om målbarhet, og det eneste som teller i FoU-sektoren er publiserte artikler. Dette mener Hov i stor grad er et individuelt ansvar, og handler mer om kultur enn lønn.

forskerforbundet/ref_styre_25-01-2011.txt · Last modified: 2011-03-11 06:26:05 by vegark