User Tools

Site Tools


forskerforbundet:ref_styre_19-06-2012

Referat fra styremøtet i Lokallaget 2012-06-19

Til stede: Lars Robert Hole, Terje alsvik Walløe, Haldis Berge, Matilda Hallerstig, Anne Mette Olsen

1) Arbeidstidsreglemanget ble diskutert. Dette ble tatt opp på IDF-møte i mai, men partene ble ikke enige. Styret ønsker at følgende punkter skal vare med:

  • I følge arbeidsmiljøloven kan ingen forventes å jobbe mer enn 48 timer på 7 dager. Dette bør gjelde for hvilken som helst 7-dagersperiode og ikke kun mandag til søndag.
  • Variable tillegg på helligdager og overtidsvakter skal fortsatt vare med slik det praktiseres idag.
  • Ved omdisponering til vakt som er kortere en den opprinnelige skal man ikke trekkes i lønn.
  • Ansatte som blir pålagt å delta i prosjekter skal ikke tape på det økonomisk. Tapte tillegg for turnusarbeid må kompenseres med økt lønnstrinn.

2) Erfaringer fra streiken

  • Haldis og Terje skal sette sammen en sjekkliste over hva som bør gjøres i forkant av en evt. Streik.

3) NMF-midlene ble diskutert.

4) Forberedelse for lokale lønnsforhandlinger.

  • Terje, Haldis og evt. 1-2 tillitsvalgt til deltar.
  • Vi trenger bedre veiledning for utfylling av skjema, helst med anonymiserte eksempler.

5) Planer for høsten og vintern ble diskutert.

  • Kommende årsmøte
  • Styremøte med klubbledene når de lokale lønnsforhandlingene er ferdig.
  • Representantskapsmøte i FF

6) Budsjettet godkjennes

forskerforbundet/ref_styre_19-06-2012.txt · Last modified: 2012-07-02 12:19:15 by matildah