User Tools

Site Tools


forskerforbundet:ref_styre_17-02-2012

Konstituerende styremøte 17. februar 2012

Møtet ble avholdt på avtroppende leders kontor, mens deltagerne fra Tromsø og Bergen var med på telefon.

Situasjonen som har oppstått etter valget er at Vegar Kristiansen har takket ja til stilling som avdelingsleder. Han velger derfor å trekke seg fra vervet som leder i lokallaget. Dessuten har nestlederen Sevim Müller fått innvilget ulønnet permisjon frem til starten av 2013. Inger-Lise Askautrud skal ventelig ha svangerskapspermisjon fra sommeren 2012. Dette gjør at den ønskede kontinuiteten i styret blir svekket, men vi forsøker å gjøre det beste ut av situasjonen.

Med disse forutsetningene, ble konstitueringen av nytt styre som følger:

Leder : Terje Alsvik Walløe, Metklim, (VA) (Kontakt FF sentralt)

Nestleder : Haldis Berge, Metklim, (VpV)

Sekretær : Matilda Hallerstig, Metklim, (VNN)

Kasserer : Lars Robert Hole, (VpV/FoU/It), Bergen

Styremedlem : Jelena Bojarova (FoU) (EMS kontakt)

Vara : Inger-Lise Askautrud, Metklim, (VA)

Vara : Sevim Müller

Vara : Anne-Mette Olsen, Metklim, (VpV)(vara)

forskerforbundet/ref_styre_17-02-2012.txt · Last modified: 2012-03-05 17:42:31 by terjeaw