User Tools

Site Tools


forskerforbundet:ref_styre_05-11-2012

Referat fra styremøtet i Lokallaget 2012-11-05

Tilstede: Terje Alsvik Walløe, Lars R. Hole, Haldis Berge, Matilda Hallerstig

1) Oukurs: holdes i Barcelona i måneds-skiftet januar-februar med tema pensjon. SPK har takket jeg til å holde kurs.

2) Årsmøte holdes i samband med OU-kurs. Kun middlertidlig budsjett vil vare tilgjengelig på den datoen. Endelig budsjett blir sendt ut for elektronisk godkjenning i ettertid.

3) Valg: Lars finner teknisk løsning for gjennomførende av valget. Vi trenger tre varaer og tre styremedlemmer. Klubblederne kontaktes for å finne kandidater.

4) Forjulsmøte: Utkast til saksliste ble diskutert.

forskerforbundet/ref_styre_05-11-2012.txt · Last modified: 2012-12-11 11:14:04 by matildah