User Tools

Site Tools


forskerforbundet:ref_ou_kurs_23-01-2012

Referat fra OU-kurs Berlin 24-25 jan 2012

Hvordan få medlemmene til å engasjere seg? (Ved Elisabeth Tindeland, FF)

Forskerforbundet ved met.no er organsiert litt annerledes enn andre lokallag.

Folks motiver for å organisere seg (“What's in it for me…”):

-viktig å være organisert -de andre er det -påvirkning på lønn -fagforeningen i ryggen -sosialt/faglig fellesskap, treffpunkt for å møte likesinnede (julemøte, middag etc.)

I offentlig sektor er 85 prosent organisert.

Vanskelig å engasjere forskere, lettere å engasjere meteorologgruppen

Hvordan engasjere også forskere?

-synlighet og tydelighet

-mer klarhet i rollene

Lokallaget har en plikt til å være “hensiktsmessig organisert” (ifølge FFs vedtekter)

Medlemsaktivitet:

FF er dominert av Universiteter og høyskoler, både på grunn av kjøttvekten, og fordi man får mange innspill derfra.

-Sektorseminar er en måte å få laget en arena mellom ulike grupper med samme interesse. FoU oppfordres på det sterkeste til å sende noen til det forestående sektorseminaret for forskningsinstitutter. Dette er en årlig arena for denne gruppen.

-Medlemsmøter kan brukes til faglig/sosial arena for lokallaget.-Fornyet rolle som fagpolitisk aktør.

-Lønn og omstilling engasjerer

-Arrangere OU-kurs (forslag om pensjon som tema for neste OU-kurs, med innledere fra Statens pensjonskasse)

-Facebook som informasjonskanal?

-ulike sosiale aktiviterer som f. eks julemøte med middag, teater osv.

-debattmøte

-medlemsseminar om f. eks personalpolitikk, omstilling, arbeidstid, forhandlingsteknikk, formidling, seniorpolitikk, pensjon, medbestemmelse, lønnspolitikk, konflikthåndtering, stressmestring osv.

-skape kontakt mellom medlem og tillitsvalgt, for eksempel ved å be medlemmene hente julegave hos tillitsvalgt

-søke om prosjektmidler til forskninsformidling?

-kurs om tilsettingsrutiner?

"Goder" ved å være tillitsvalgt for å "lokke" nye tillitsvalgte:

-Innsikt i oppgaver -velfungerende organisasjon -kontinuitet -forskjellige typer mennesker kan bekle ulike roller i et styre -mentorordning? Forrige leder kan veilede den nye… -honorering av tillitsvalgte -gratis kurs i regi av FF -kunnskap om arbeidsliv og organisasjonene -nettverk (internt og med andre tilitsvalgte) -mulighet for påvirkning -selvutvikling -karrierefremmende?

Met.no er største forskningsinstitutt organisert i FF etter Folkehelsen.

Forbedringspotensial: Ta i mot nye medlemmer/nye ansatte

Klubbenes oppgaver:

-stille delegater til årsmøtet

-forberede lokale lønnsforhandlinger

-lokale drøftingsmøter

-rekruttering

-informere lokallagsstyret

-organisere streik på lokalnivå

-informasjon til medlemmene

-“medlemspleie”

Handlingsplan

Klubb: Beskrivelse av av arbeidsmetoder / virkesmåte Organisasjonskart med funksjoner

Lok: Lage lukket del av wiki

Alle: Bruke wiki mer aktivt

Alle: Halvårlig møte

Alle: Sende ut e-post når nytt referat blir lagt inn

Lok: System for elektroniske lønnskrav

Lok: Lete etter nytt valgverktøy

Lok: Lage info-pakke for verving

Lok: Lage eksempel på lønnskrav

Klubb: Informere og motivere medlemmer til å delta på kurs

Lok: OU-kurs om pensjon, evt andre.

forskerforbundet/ref_ou_kurs_23-01-2012.txt · Last modified: 2012-02-07 22:43:24 by terjeaw