User Tools

Site Tools


forskerforbundet:ref_forjulsmote_12-2012

Forjulsmøte 4-5 desember 2012

Tilstede: Ine-Therese Pedersen, Terje Alsvik Walløe, Lars Robert Hole, Håkon Mjelstad, Haldis Berge, Yvonne Gusdal, Matilda Hallerstig

1) Terje informerer om 7.3 saken. (se saker)

2) Arbeidstidsreglemang for stillinger med delvis turnus ble diskutert.

3) Problem med at mange får for få K-vakter i forhold til prosjekter de er invorlvert i ble diskutert.

4) Streiken ble diskutert.

5) Informasjonsbrosjyre og velkomstgaver for nye medlemmer ønskes.

6) Årsmøte og OU-kurs, og prinsipper for hvem som kan dra ble diskutert.

7) Terje og Lars informerer om styrevalg som skal gjennomføres før jul.

forskerforbundet/ref_forjulsmote_12-2012.txt · Last modified: 2012-12-11 13:57:32 by matildah