User Tools

Site Tools


forskerforbundet:nmf

Norsk Meteorologiforening (NMF)

På grunn av manglende aktivitet er NMF nedlagt. Midlene disponeres av Forskerforbundets lokalstyre ved met.no og det er fortsatt mulig å søke om reisestøtte til Nordisk meteorologmøte.

Søknad om midler

FIXME Dette punktet er desverre ikke oppdatert, men det vil være i tråd med de gamle reglene før årsmøtet.

Short information about "Norsk Meteorologiforening" (in English)

~~DISCUSSION~~

forskerforbundet/nmf.txt · Last modified: 2012-01-06 10:33:27 by larsrh