User Tools

Site Tools


forskerforbundet:meetingitfou20160120

IT/FoU-klubbmøte 2016-01-20

  • Diskusjon rundt den nyopprettede divisjonen for utvikling av varsling :
    “SENTER FOR UTVIKLING AV VARSLINGSTJENESTEN”.
    Uklart hvordan dette vil bli og hva ledelsen vil med et slikt senter.
  • Diskuterte litt det med julegaver, alternativet å gi pengene til en veldedig organisasjon skal en være forsiktig med. Men klimakvoter ville jo være i instituttets ånd.
  • Diskusjon om flytting. “Hav og is” er flyttet til samme lokaler som IT-div, “Numerisk værvarsling” er godt i gang med å flytte til hovedbygget. Ellers så er det litt forsinkelser i flyttingen, spesielt internt i hovedbygget.
  • Ideen om en stor Osloklubb ble fremmet og fikk stor oppslutning.
forskerforbundet/meetingitfou20160120.txt · Last modified: 2016-01-20 14:52:37 by terjeer