User Tools

Site Tools


forskerforbundet:meetingitfou20150622

IT/FoU-klubbmøte 2015-06-22

  • Diskusjon rundt den nyopprettede divisjonen for utvikling av varsling :
    “SENTER FOR UTVIKLING AV VARSLINGSTJENESTEN”.
    Hvordan vil personalansvar foregå i forbindelse med det? En vil vel sannsynligvis bli utlånt for en bestemt periode? Vil de også ha noen fast ansatte?
  • Selv om det blir flere personer i direktørstillinger så blir det en reduksjon av antall lederstillinger totalt sett ved instituttet med den nye omorganiseringen.
  • Diskusjon om flytting. Fou ser for seg å flytte samlet, men da må noen andre komme i fra hovedbygget ned til oss. Vi på IT håper det er noen som er sterkt IT-relaterte i sin virksomhet.
  • Snakket noe om nedbemanning.
forskerforbundet/meetingitfou20150622.txt · Last modified: 2015-06-22 12:40:50 by terjeer