User Tools

Site Tools


forskerforbundet:meetingitfou20150526

IT/FoU-klubbmøte 2015-05-26

Svein Haga redegjør om pensjon.

  • Sluttvederlag for de unge.
  • Gavepensjon kan kombineres med afp, men virksomheten er ennå ikke sikker på detaljene rundt dette.
forskerforbundet/meetingitfou20150526.txt · Last modified: 2015-05-26 12:17:19 by terjeer