User Tools

Site Tools


forskerforbundet:lonnsoppgjor_2012

Lokale forhandlinger 2014

Forberedelsene til høstens lokale lønnsforhandlinger er snart i gang, så dermed er det på tide å invitere dere til å sende inn kravskjemaer. I skjemaene begrunner dere kravene så godt som mulig, slik at det blir lettere å forstå hvorfor nettopp du skal prioriteres denne gang fremfor noen andre.

Det er viktig at dere fyller ut skjemaene korrekt, så derfor har vi laget et eksempel dere kan bruke som mal. Lønnstrinnet og evt. lønnsramme/alternativ finner dere øverst på lønnsslippen for august.

Selve begrunnelsene for kravet må dere selvsagt finne på selv, etter beste evne

Dere sender inn kravene deres på e-post til din lokale klubb, som gjør en vurdering. Styret går deretter gjennom helheten og syr sammen bidragene, før kravene oversendes til ledelsen. Selve forhandlingene mellom ledelsen og de ulike foreningene vil finne sted i siste del av oktober.

Dersom du ønsker å søke, sender du kravskjemaet du fikk i e-post 20. juni til en av disse adressene, der hvor du hører hjemme.

Fristen for å sende inn krav er søndag 31. august.

Potten for de lokale forhandlingene er i år 1,75 % av lønnsmassen, med virkning fra 1. september 2014.

Dokumenter

Saksgang

  • 31. august: Søknad sendes til klubbstyrene
  • 12. september: Klubber sender søknader i prioritert rekkefølge til lokallagstyret
  • uke 39: lokallagstyret utveksler søknader med ledelsen
  • Selve forhandlingene skjer i siste uke av oktober
forskerforbundet/lonnsoppgjor_2012.txt · Last modified: 2014-07-08 09:19:49 by terjeaw