User Tools

Site Tools


forskerforbundet:klubb_tromso:start

Tromsø klubben

Klubbstyret

Nytt klubbstyre for 2019

Leder: Anita Ager-Wick
Nest-leder: Rafael Grote
Styremedlem: Pernille Borander
Vara-medlem: Penny Wagner

Ragnhild Nordhagen representerer VNN i Lokallagstyret, Pernille Borander overtar når Ragnhild går ut i permisjon ca august

Trond Lien overtar for Pernille i klubbstyret

Kontakt

Klubbstyret Tromsø

Ansvarsområder

 • Stille med folk til årsmøte
 • Forberedelse av lokale lønnsforhandlinger
 • Lokale drøftingsmøter
 • Representasjon av lokale medlemmer
 • Rekrutering på lokalt nivå
 • Informasjon til lokallaget
 • Organisasjon av streik på stedet
 • Informasjon til medlemmer
 • Medlemspleie
 • Være synlig
 • Påvirkning av ledelsen (Avdelingsnivå)

Klubbstyrene konstituerer seg selv på bakgrunn av valgkretsene med leder, nestleder og styremedlem.

Aktiviteter 2019

* 31.januar: Årsmøte

* Vinter/vår: Stilt med bisittere fra FF på diverse jobb-intervjuer, både forskerstillinger og statsmeteorologstillinger

* 19.mars: Åpent møte ifm besøk fra lokallagstyret. Ingen agenda, åpent for alle innspill

* 21.mars: Drøftingsmøte, bl.a. turnusplan. Pernille deltatt på vegne av klubben

* 8-10.april: Årsmøte og OU-kurs i Tallin. Pernille og Anita deltatt på vegne av Tromsøklubben. Ragnhild fra lokalstyret

Arkiv

Tidligere år

forskerforbundet/klubb_tromso/start.txt · Last modified: 2019-04-12 07:16:26 by anitaaw